Subsidie & beleid

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

De gemeente Bladel streeft hoge ambities na voor klimaatadaptatie en natuur:

  • We anticiperen op klimaatverandering en nemen maatregelen die leiden tot minder wateroverlast en droogte.
  • We streven naar verbetering van de kwaliteit van bestaande natuurgebieden en het tegengaan van verlies van biodiversiteit en genetische diversiteit.
  • Wij voldoen aan het hoogste niveau van de barometer duurzaam terreinbeheer, wat onder andere betekent dat we geen chemische middelen gebruiken.Deze ambities zijn verspreid opgenomen in verschillende beleidsstukken. Om tot een meer samenhangend beleid te komen zijn we ondertussen bezig met het opstellen van een overkoepelend beleidskader voor klimaatadaptatie.
    Hierin leggen we vast hoe we ons inzetten voor minder wateroverlast, droogte en hittestress. We nemen vervolgens concrete acties, projecten en maatregelen op in een uitvoeringsprogramma.

Met dit programma willen we onze inwoners beter kunnen informeren en stimuleren om ook aan de slag te gaan. We hopen dat u ook met ons mee doet.

Klimaatadaptatie

Op Klimaatadaptatie Brabant is te lezen hoe anderen omgaan met veranderingen in het klimaat en de gevolgen of aanpassingen.

Folders, flyers, infographics en bruikbare informatie kun je vinden op het Klimaatwarenhuis. Ook vind je hier materiaal voor docenten en studenten.

Gezonde, blauwe en groene tuinen?

Hoe doen anderen het?
Naast alle maatregelen op deze pagina zijn er ook leuke voorbeelden van klimaatadaptieve, toffe tuinen, projecten en campagnes.

 

 

 

 

Tips

  • Kijk naar de maatregelen op de website om te zien wat je zelf kunt doen
  • Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Blauwgroen Bladel voor lokale acties en evenementen en doe mee! #blauwgroenbladel

Subsidie voor natuur- of landschapsbehoud

De Stimuleringsregeling Landschap (StiLa) is een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. Het principe is simpel. Als een grondeigenaar op grond buiten zijn erf maatregelen treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud, dan kan hij daarvoor een passende vergoeding krijgen.

Lees meer over deze regeling

Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater

Zzp'ers, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten.

Lees meer over deze regeling