Subsidie

De gemeente Bladel streeft hoge ambities na voor klimaatadaptatie en natuur! Bijvoorbeeld:

  • We anticiperen op klimaatverandering en nemen maatregelen die leiden tot minder wateroverlast en droogte.
  • We streven naar verbetering van de kwaliteit van bestaande natuurgebieden en het tegengaan van verlies van biodiversiteit en genetische diversiteit.
  • Wij voldoen aan het hoogste niveau van de barometer duurzaam terreinbeheer, wat onder andere betekent dat we geen chemische middelen gebruiken.Deze ambities zijn verspreid opgenomen in verschillende beleidsstukken.

Met dit programma willen we onze inwoners beter kunnen informeren en stimuleren om ook aan de slag te gaan. We hopen dat iedereen meedoet.

Gezonde, blauwe en groene tuinen?

Naast alle maatregelen op deze website zijn er ook leuke voorbeelden van klimaatadaptieve, toffe tuinen, projecten en campagnes.

Op Klimaatadaptatie Brabant is ook te lezen hoe anderen omgaan met veranderingen in het klimaat en de gevolgen of aanpassingen.

Folders, flyers, infographics en bruikbare informatie kun je vinden op het Klimaatwarenhuis. Ook vind je hier materiaal voor docenten en studenten.

Wat doet de gemeente?

Na de regentonnenactie is besloten een structurele subsidie toe te kennen voor het afkoppelen en/of hergebruiken van regenwater in de gemeente Bladel.
Zie de  Subsidiepagina van de gemeente Bladel.

Er is ook een websitepagina ingericht met informatie, advies, subsidies en inspiratie op het gebied van energie en klimaat in de gemeente Bladel. Neem een kijkje op

Wat-doet-de-gemeente-tegen-klimaatverandering?

Tips

  • Wil je aan de slag met regenwateropslag of compost in je tuin? Kijk dan op de gemeentelijke pagina voor de subsidieregeling.
  • Bereken je tuinscore en zie wat je zelf kunt doen!
  • Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Blauwgroen Bladel (homepage) voor lokale acties en evenementen en doe mee! #blauwgroenbladel

Inspiratiegids Groene Regelingen (alle regelingen bij elkaar)

In de Inspiratiegids Groene Regelingen kunt u zich laten inspireren door andere voorbeelden en
kijken welke subsidieregeling bij uw idee past. De verschillende provinciale regelingen staan allemaal in deze gids opgenomen. Het laat zien dat er veel mogelijkheden zijn om biodiversiteit te versterken en natuur te ontwikkelen. Van groot tot klein. Of u nu als boer meer met de natuur wilt ondernemen of als particulier blauwe of groene elementen in het landschap wilt aanbrengen.

Lees meer over deze regeling

Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater

Zzp'ers, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten.

Lees meer over deze regeling

Natuurnetwerk Brabant (NNB

Het Natuurnetwerk Brabant (NNB) verbindt grote en kleine Brabantse natuurgebieden. Het
NNB is nog niet compleet; er worden nog duizenden hectares nieuwe natuur ontwikkeld. Groen
Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt particulieren, ondernemers, natuurorganisaties en overheden bij
het realiseren van nieuwe natuur in het NNB met geld, grond en kennis. Het kan daarbij gaan om
‘puur natuur’ of om Ondernemen met Natuur

Lees meer over deze regeling

Groenloket Brabant

Wil jij een perceel landbouwgrond rond jouw huis of boerderij in het buitengebied mooier maken door het aanplanten van streekeigen beplantingen, het inzaaien van bloemrijke randen, de aanleg van een kikkerpoel of voor kleinschalige natuurontwikkeling in het algemeen? Het Groenloket kan je adviseren over aanleg en beheer én over subsidiemogelijkheden.

Lees meer over deze regeling