Gemeente Bladel zoekt tuinbezitters voor het 3-jarige project Pientere Tuinen

Samen aan de slag met een groenere en blauwere leefomgeving!

De gemeente Bladel heeft veel aandacht voor een gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving en er is aangetoond dat groen hier positief aan bijdraagt.

Daarom doet ze mee aan het nieuwe project Pientere Tuinen. Duizenden deelnemers uit heel Nederland doen, middels het plaatsen van sensoren in hun tuin, onderzoek naar verschillende klimaataspecten, zoals hittestress en verdroging.

We zijn op zoek naar nieuwsgierige tuineigenaren binnen deze gemeente die hun steentje willen bijdragen en meer willen weten over de feiten en data uit hun ‘slimme’ tuin.

 

 

aan de Rosestraat in Feijenoord in Rotterdam; in the street Rosestraat in the district Feijenoord in Rotterdam

 

AANMELDEN

Vergeet niet een liggende foto van jouw tuin mee te sturen!

Help mee om Bladel groener en gezonder te maken!
Kijk voor meer informatie over het landelijke project op pienteretuinen.nl

Wat houdt het in?

Deelnemers krijgen op de aftrapavond op 11 april gratis een compleet informatiepakket én een bodemsensor. Deze plaats je 3 jaar lang in je tuin.
Daarnaast vergt deelname weinig inspanning.
De bodemsensor verzamelt data over de temperatuur en vochtigheid van de bodem.
De gegevens worden gebruikt voor meerjarig onderzoek en ze helpen om betere voorlichting en tuintips te geven.
Deelnemers kunnen zelf ook alle gegevens inzien op “Mijn Pientere Tuin”, een dashboard waar je kunt inloggen.

Feitjes

  • Je krijgt een bodemsensor die drie jaar lang temperatuur, bodemkwaliteit en het vochtgehalte meet, en de resultaten real time presenteert op een dashboard
  • Daarbij krijg je (mede op basis van de data) voorlichting op maat voor het vergroenen van de tuin door middel van tuintips, stappenplan en mogelijke (wijk)workshops
  • Wij zijn onderdeel van het grootste participatieproject van Nederland met uiteindelijk 5.000 deelnemers en meetpunten (streven) door heel Nederland
  • We doen mee aan twee langdurige, landelijke onderzoeksprogramma’s naar motivatie voor vergroening en gedragseffecten van verschillende interventiestrategieën en naar milieu- en gezondheidsaspecten op basis van de verzamelde data
  • We zijn onderdeel van een landelijke PR- en communicatiecampagne rondom het project met als doel het belang en de bewustwording rondom het thema in Nederland te vergroten
  • We leren over structurele, duurzame vergroening van de onderzoeksprogramma’s en andere projectpartners
  • We helpen bij het versterken van de groene en gezonde leefomgeving en dragen zo op een positieve manier bij aan klimaatdoelstellingen.