Vogelakkers

28 mrt 2024

Vogelwerkgroep de Kempen, Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente Bladel werken samen om de boerenlandvogels te helpen. En dat is nodig. In de provincie Noord-Brabant gaat het niet goed met de vogels die afhankelijk zijn van kleine akkers, struikenbosjes en boomgroepen.

Het intensievere gebruik van land neemt toe, waardoor vogels zoals de geelgors, de patrijs en de torenvalk steeds minder voedsel en schuilmogelijkheden vinden in het buitengebied. Ook wintergasten zoals de keep hebben het zwaar.

Met het project vogelakkers willen we een voorbeeld geven van hoe het anders kan. Op deze akkers zijn diverse plantensoorten gezaaid, zoals granen, zonnebloemen en bladrammenas. Rondom de velden zijn bloemen geplant om de vogels extra te lokken.

Door nauwkeurig te observeren welke vogels komen en hoeveel, weten we dat de vogelakkers een positief effect hebben op de natuur. Er zijn veel meer vogels en verschillende soorten dan op gewone landbouwgrond.

Opvallend is het diverse dierenleven dat zich hier verzamelt, waaronder roofvogels, vossen en andere roofdieren. Dit wijst erop dat er voldoende voedsel beschikbaar is.

Kijk voor activieiten, waarnemingen, onderzoek en publicaites op de website VOGELAKKERS De Kempen