Resultaten inwonerspanel over klimaatadaptatie

13 sep 2022

INWONERSPANEL GEMEENTE BLADEL

Het klimaat verandert, het weer wordt minder stabiel. Hevige regenbuien en extreme hitte en droogte hebben veel effect op ons woon- en leefklimaat. Tijdens tropische dagen ervaren mensen hittestress, heftige regenbuien zorgen voor wateroverlast en langdurige droogte leidt tot schade aan bomen en planten. Door verstening is er minder ruimte voor biodiversiteit. Hierdoor sterven bestuivende insecten uit en nemen plaaggeesten zoals de eikenprocessierups toe. Alles heeft effect op de leefomgeving. Een toekomstbestendige leefomgeving waarin de toekomstige generatie ook fijn kan wonen en leven is daarom nodig. Hiervoor zijn aanpassingen nodig.
Via het digitale inwonerspanel is onderzocht wat inwoners beweegt om zelf actie te ondernemen en in hoeverre zij de gemeente Bladel al toekomstbestendig vinden.
Aan dit onderzoek deden 490 mensen mee. Alle resultaten zijn terug te lezen in het rapport op www.panelinwoners.nl/bladel. De opvallendste resultaten leest u hier.

De grootste groep deelnemers (87%) vindt dat zowel de gemeente als inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor de leefomgeving en de toekomstbestendigheid hiervan. Om de leefomgeving groen en gezond te houden vinden deelnemers dat de prioriteit vooral moet liggen bij het aanbrengen van meer biodiverse mogelijkheden voor bijen, vlinders en insecten (65%), het tegengaan van droogte (52%) en het verminderen van wateroverlast door extreme regenval (46%).

Bijna twee derde (63%) van de deelnemers vindt dat er vroeger natuureducatie gegeven moet worden op basisscholen om bewustwording rondom een klimaat- en toekomstbestendige leefomgeving te vergroten. Ruim vier op de tien deelnemers (44%) vindt dat inwoners meer verantwoordelijkheid moeten krijgen om deze bewustwording te vergroten.

Op de vraag waar deelnemers zelf bereid zijn iets te doen aan hun leefomgeving zegt bijna drie kwart (73%) dit op eigen terrein te willen doen en twee op de vijf (40%) in de eigen straat. Meer dan de helft van de deelnemers (55%) is bereid meer te doen op het gebied van het klimaatadaptiever inrichten van huis en tuin als hiervoor een subsidie beschikbaar is. Ruim vier op de tien (43%) zou hier graag hulp bij willen hebben.

90% van de deelnemers heeft zelf al maatregelen genomen voor een toekomstbestendigere leefomgeving. De meest genoemde maatregelen zijn afwisselende beplanting in de tuin (65%), schaduw door bomen of overkapping (61%) of fruitbomen of -struiken in de tuin (53%). Deelnemers hebben de maatregelen genomen om hun wooncomfort te verhogen (75%) en/of een bijdrage te leveren aan een beter milieu (62%).

Acht op de tien (81%) deelnemers heeft geen last van hittestress (lichamelijke stress door langdurige hitte). Hittestress komt voornamelijk voor op locaties waar veel bestrating en weinig groen aanwezig is. Een kwart (24%) van deelnemers heeft extra last van de hitte tijdens tropische dagen op locaties in de gemeente Bladel. Locaties die zij noemen zijn onder andere de marktpleinen in de kernen en het centrum en de Sniederslaan in Bladel.

Drie kwart (76%) van de deelnemers heeft nog nooit gehoord van de educatieve leskoffers over het klimaat die de gemeente beschikbaar stelt. Twee derde (66%) van de deelnemers heeft nog nooit gehoord van de beweging Blauwgroen Bladel (www.blauwgroenbladel.nl). Blauwgroen Bladel wil graag meer ideeën realiseren voor een toekomstbestendigere en mooiere omgeving en is hiervoor op zoek naar betrokken inwoners die graag willen meedenken en -helpen. Ruim de helft (54%) wil op een bepaalde manier betrokken zijn.