Hoogeloon Waterproof

31 mei 2021

Vervangen riolering

Door stevige regenbuien in combinatie met oude riolering ontstaat er regelmatig wateroverlast in Hoogeloon. Om dit in de toekomst beter te voorkomen en schoon en voldoende water te blijven houden, zijn maatregelen noodzakelijk.

De gemeente Bladel heeft daarom besloten om Hoogeloon klimaatbestendiger te maken voor de toekomst. In de openbare ruimte wordt de riolering vervangen door een groter gescheiden stelsel. Dit betekent dat regenwater en vuilwater apart worden ingezameld. Op het nieuwe regenwaterriool wordt de gehele openbare ruimte en de voorzijde van de woningen afgekoppeld aangesloten. Dit water hoeft niet naar de rioolwaterzuivering te worden gepompt, maar wordt geïnfiltreerd in de bodem en verder opgevangen in watergangen en wadi’s.

Het gehele project beslaat ongeveer 80% van de openbare ruimte in Hoogeloon.

Actueel

Voor meer informatie over de huidige werkzaamheden, kunt u terecht op de website www.vanderzanden.nl  (onder het kopje Projectinformatie). Op de website van adviesbureau RA Infra www.rainfra.nl/project/hoogeloon staat alle informatie over het gehele project. Hier vindt u dus ook informatie over de toekomstige fasen die nog uitgevoerd gaan worden in Hoogeloon.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Joop Willems via e-mailadres hoogeloon@vanderzanden.nl of telefoonnummer 013 – 513 13 37. Het telefoonnummer is 24/7 bereikbaar voor calamiteiten.