Geef je mening over onze leefomgeving in de gemeente Bladel!

28 jun 2022

Onderzoek inwonerspanel over een toekomstbestendige leefomgeving

Het digitaal inwonerspanel van de gemeente Bladel wordt ingezet om inwoners vanaf 16 jaar makkelijk en snel hun mening te laten geven over allerlei onderwerpen. Veel inwoners doen hier al aan mee. Eind juni staat een nieuw onderzoek gepland.

Het klimaat verandert, het weer wordt minder stabiel. Hevige regenbuien en extreme hitte en droogte hebben veel effect op ons woon- en leefklimaat. Tijdens tropische dagen ervaren steeds meer mensen hittestress, heftige regenbuien zorgen voor wateroverlast en langdurige droogte leidt tot schade aan bomen en planten. Door verstening is er minder ruimte voor biodiversiteit. Hierdoor sterven bestuivende insecten uit en nemen plaaggeesten zoals de eikenprocessierups toe. Alles heeft effect op de leefomgeving. Een toekomstbestendige leefomgeving waarin de toekomstige generatie ook fijn kan wonen en leven is daarom nodig. Hiervoor zijn aanpassingen nodig. Er wordt daarom onderzocht wat inwoners wel of niet beweegt om daarin zelf actie te ondernemen en in hoeverre zij de gemeente Bladel al toekomstbestendig vinden.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het inwonerspanel en wilt u graag meedoen aan dit onderzoek (en toekomstige onderzoeken)?
Ga dan naar www.inwonerspanelbladel.nl en klik op ‘Aanmelden’.

U wordt dan gevraagd om enkele gegevens in te vullen, zodat u de juiste vragenlijsten toegestuurd krijgt. Er wordt zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens en deze worden anoniem verwerkt.

De gemeente werkt samen met Research 2Evolve, een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Deze onafhankelijke partij beheert het inwonerspanel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente.
Op www.inwonerspanelbladel.nl vindt u meer informatie en kunt u ook uw vragen stellen.