De toestand van de natuur

5 jul 2021

De kwaliteit van de natuur in Brabant holt achteruit. Zowel in natuurgebieden als op agrarische grond neemt de biodiversiteit gestaag af, blijkt uit een tussenrapportage van de provincie. Belangrijkste boosdoeners: klimaatverandering, verdroging en stikstof.

Vrijwel nergens is die afname zo goed te merken als op de heide. Van alle reptielsoorten die in 1995 werden gespot, is nu nog maar zo’n 20 procent over. Voor de dagvlinders ligt dat percentage zelfs nog lager. De diertjes zijn sterk afhankelijk van variatie in het heideterrein en kunnen slecht tegen beheermaatregelen als plaggen, maaien en begrazen. In agrarisch gebied neemt de afname van het aantal broedvogels in open weide- en akkergebied intussen zorgwekkende vormen aan, ziet de provincie. In bossen en half-natuurlijke grasvelden is de kwaliteit redelijk stabiel.

Dat blijkt allemaal uit de vorige week verschenen rapportage De Toestand van de Natuur in Brabant, waarvoor elke vier jaar de biodiversiteit in de provincie in kaart wordt gebracht.

,,We zijn er nog niet in geslaagd de afname van de biodiversiteit in Brabant te stoppen en zullen alle zeilen bij moeten zetten”, zegt gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (CDA). Dat wil volgens haar nog niet zeggen dat de provincie tekort is geschoten. ,,Dat zou een voorbarige conclusie zijn. De achteruitgang ging heel langzaam, het herstel is nu ook een proces van de lange adem. Daarbij spelen externe factoren als klimaatverandering een rol.”

Meer geld nodig

,,Het algehele beeld is niet best”, zegt Femke Dingemans van de Brabantse Milieufederatie. ,,Maar daar waar we intensief met de natuur bezig zijn, zie je direct effect. We hebben een robuuste en vitale natuur keihard nodig. Deze rapportage onderstreept nog maar eens dat we in actie moeten komen.

Lees het gehele PREMIUM artikel van Roy van der Lee 05-07-21 Eindhovens Dagblad