2024: Jaar van de Huismus

4 apr 2024

Dit jaar staat in het teken van de huismus, een van de meest voorkomende vogelsoort in Nederland. Huismussen worden helaas steeds minder ‘normaal’. Hun aantal is gehalveerd sinds de jaren ’70. Vooral in stedelijk gebied zijn er veel huismussen verdwenen. Gelukkig lijkt het de laatste jaren iets beter te gaan met de huismus.

Mensen ondernemen ook steeds meer acties om huismussen te helpen. Bijvoorbeeld door speciale plekken te maken waar ze kunnen nestelen. Maar dat is nog niet genoeg. In stedelijk gebied verdwijnt nog steeds veel groen en daarmee verdwijnen ook de voedselbronnen en schuilplekken voor de huismus.

Sovon, een organisatie voor vogelonderzoek in Nederland, doet daarom onderzoek naar gedrag van huismussen. Ze willen bijvoorbeeld weten hoe goed ze kunnen broeden. Dat is nu nog niet zo duidelijk omdat hun nesten moeilijk te zien zijn. Tijdens het Jaar van de Huismus vragen ze mensen om mee te helpen door mee te doen aan de Jaarrond Tuintelling. Het analyseren van gegevens uit de Jaarrond Tuintelling, waarbij deelnemers gedurende het hele jaar verschillende soorten in hun tuin tellen, zal helpen om meer inzicht te krijgen in het succes van het broedseizoen van de huismus.

Dus, als je nog niet meedoet aan de Jaarrond Tuintelling, is dit je kans! Ga naar de website van Jaarrond Tuintelling, log in of maak een account aan en begin met tellen. Jouw telling kan veel vertellen over het gedrag van de huismus en helpen om ze beter te beschermen.

Laten we samenwerken om de huismus een thuis te bieden in onze steden!